او افزود: «مهم‌ترین عوامل این مساله نامتعادل بودن ترکیب پرتفوی صنعت بیمه، پایین بودن سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی بیمه کشور، پایین بودن حق بیمه سرانه، بالا بودن سهم بخش دولتی از پرتفوی بازار بیمه و پایین بودن سطح تعاملات بین‌المللی صنعت بیمه است.» رئیس شورای‌عالی بیمه چالش‌های بیرونی صنعت بیمه را نیز وضع عوارض متعدد مستقیم و غیر‌مستقیم بر حق بیمه شخص ثالث و سایر رشته‌ها، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از عملیات بیمه و موانع مقرراتی برای جذب و حفظ منابع انسانی کارآمد برشمرد. همتی مدیریت منابع ارزی را از جمله ارکان مهم اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: «صنعت بیمه با هدف خنثی کردن اثر تحریم‌ها، اقداماتی مانند ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم، تشکیل کنسرسیوم‌های اتکایی و کلوپ‌های P&I، ارائه پوشش‌های اتکایی مناسب در تمامی رشته‌ها و افزایش ظرفیت نگهداری ریسک در داخل کشور را انجام داده که نتایج خوبی به همراه داشته است.» او تصریح کرد: «بیمه مرکزی در دولت دوازدهم گسترش پوشش‌های جدید بیمه‌ای، گسترش و استقرار کامل سامانه سنهاب و‌هایت الکترونیک صنعت بیمه (سنهاب)، اعطای مجوز به شرکت‌های بیمه تخصصی با اولویت شرکت بیمه زندگی، درخواست کاهش عوارض وضع شده بر بیمه شخص ثالث، پیگیری روابط بیمه اتکایی با شرکت‌های معتبر خارجی و تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه را با جدیت دنبال می‌کند.»