او در ادامه افزود: صنعت بیمه ایران ظرفیت‌های بکر و استفاده نشده فراوانی دارد که بستر بسیار مناسب و پربازدهی برای سرمایه‌گذاری‌ فعالان اقتصادی خارجی است. خالص موجودی سرمایه در ایران نزدیک به ۱۴۰۰ میلیارد دلار است که ریسک نهفته در این سرمایه، بالای ۳ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. به‌عبارت دیگر تقاضای بالفعل و بالقوه برای پوشش ریسک در اقتصاد ایران بالای ۳ هزار میلیارد دلار است که در حال حاضر تنها کمتر از ۳۰ درصد این ریسک تحت پوشش بیمه‌ قرار دارد.

قائم‌مقام بیمه مرکزی ایران با اشاره به رشد ضریب نفوذ طی ۲۰ سال گذشته گفت: ضریب نفوذ بیمه یا نسبت حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران به تولید ناخالص داخلی در ایران، همواره در حال رشد بوده است. در این ۲۰ سال، صنعت بیمه ایران ۵/ ۴ برابر کل اقتصاد کشور رشد داشته است که همه نشانه روشن پتانسیل بالا و کم‌نظیر صنعت بیمه ایران برای توسعه سرمایه‌گذاری است.

خسروشاهی در پاسخ به این سوال که چه موانعی باعث شده این ظرفیت‌ها به فعالیت نرسد، گفت: صنعت بیمه ایران با ۲محدودیت مهم مواجه است. یکی محدودیت منابع مالی و دیگری محدودیت‌های فنی به‌خصوص در امر ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک بعد از قبول ریسک است. در کنار این دو مولفه کلیدی، مسائلی چون عدم‌توسعه فرهنگ بیمه و گستره وسیع حضور دولت در اقتصاد را هم می‌توان در این زمینه موثر دانست.او همچنین در پاسخ به این سوال که نهاد ناظر بیمه ایران چه کمکی به شرکت‌های بیمه برای تعامل با بیمه‌های خارجی می‌کند، گفت: بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه‌های ایرانی با بیمه‌های خارجی به شرط تامین منافع متقابل آمادگی کامل دارد.