به‌عنوان مثال، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۳۵درصدی از ۴۶۴‌هزار میلیاردتومان در سال‌جاری به ۳۰۱‌هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. از طرفی، یکی از موارد مورد توجه، در نظر گرفتن درآمد مالیاتی برای سال آینده است که نسبت به سال گذشته، افزایش ۶۲درصدی داشته است. به نظر می‌رسد، دولت می‌‌‌خواهد بخشی از درآمد خود را به‌جای فروش نفت، از طریق مالیات به دست آورد. از طرفی در لایحه بودجه ذکر شده است که در صورت عدم‌تحقق درآمد حاصل از فروش نفت، به دولت اجازه داده شده است این مقدار درآمد تحقق‌نیافته را از طریق فروش اوراق قرضه جبران کند. برخی از کارشناسان اقتصادی، با بسیاری از بندهای بودجه مخالف بوده و معتقدند که موارد بسیاری در تدوین بودجه نادیده گرفته شده است. امروز در پرونده باشگاه اقتصاددانان، به بررسی بودجه سال آینده پرداخته‌‌‌ایم.

 

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند