زنگ خطر خشکسالی هرچند امروز به‌صدا درآمده، اما هشدار آن، برای امروز و دیروز نیست. کارشناسان، صاحب‌نظران و حتی برخی مسوولان مسبب بروز وضع موجود را برخی تصمیمات نادرست در بدنه اجرایی در طول ادوار مختلف می‌دانند. نمونه بارز آن مجوز یک شورای بالادستی در اواخر دهه‌۸۰ برای استخراج نفت توسط چینی‌ها از هورالعظیم با خشک کردن آن! موضوعی که  معاون وزیر رفاه و معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست اخیرا از آن پرده برداشتند. این فقط گوشه‌ای از یک تصمیم نادرست است.

اما چرا به این مرحله رسیدیم؟ برخی پژوهشگران بر این باورند بر‌هم خوردن رابطه بین مصارف و منابع، کاهش بارندگی را به تنش آبی تبدیل کرده و برخی بحران خشکسالی را معلول بحران حکمرانی در ایران می‌دانند.

اما منجی نهایی بحران کم‌آبی چیست؟ صاحب‌نظران این حوزه در این پرونده باشگاه اقتصاددانان روزنامه «دنیای‌اقتصاد» راهکارها و بایدهای برون‌رفت از سال استثنایی خشکسالی را تشریح می‌کنند.