شرح وظایفی که به خودی خود در دولت‌های مختلف با شدت و ضعف‌های مختلف مورد رسیدگی قرار می‌گرفتند، اما در ایامی که کشور با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مواجه شده، هر کدام از آنها می‌تواند با مشکلاتی جدی روبه‌رو شود. هرچند که در لیست جدید تحریم‌های آمریکا، مناطقی نظیر منطقه آزاد چابهار استثنا شده‌اند. لیکن توسعه سایر مناطق ممکن است دچار مشکلات شود. در کنار مشکلات سخت‌افزاری، مسائلی نظیر انتقال ارز شرکت‌های فعال در این مناطق نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و بسیاری از فعالان این بخش را دچار سردرگمی در مواجهه با دستورالعمل‌های بانک مرکزی کرده است. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی مسائل و مشکلات جدیدی که گریبان‌گیر توسعه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناطق آزاد شده پرداخته است.

امیر جهانی