تعطیلی شنبه  منطبق بر مصالح عمومی و منافع ملی است

همین مساله باعث‌شده تا فعالان بخش خصوصی، از شورای‌نگهبان درخواست کنند تا با این مصوبه موافقت کنند. در همین رابطه، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌‌‌‌‌ای به عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس محترم پژوهشکده شورای‌نگهبان، با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌های ناعادلانه بر اقتصاد کشور، از شورای‌نگهبان خواست با تایید مصوبه مجلس در اصلاح ماده‌۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، از تحمیل زیان‌های اجتناب‌‌‌‌‌پذیر اقتصادی جلوگیری و نسبت به این طرح که منطبق بر مصالح عمومی و منافع ملی و در راستای تحقق شعار جهش تولید است، نظر مثبت خود را اعلام کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران طی این نامه از شورای‌نگهبان خواست تا مصوبه مجلس در مورد لایحه اصلاح ماده‌۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را که مورد اقبال و حمایت بخش‌خصوصی کشور قرارگرفته و منطبق بر مصالح عمومی و منافع ملی است، تایید کند.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب در نامه خود به عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای‌نگهبان با اشاره به اجماع‌‌‌‌‌نظر اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های بخش‌خصوصی و قاطبه فعالان اقتصادی بر انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات پایان هفته، تاکید کرد که انتخاب این روز به‌‌‌‌‌جای پنج‌شنبه از وارد آمدن خسارت‌‌‌‌‌های اجتناب‌‌‌‌‌پذیر به اقتصاد ملی جلوگیری می‌کند. نجفی‌عرب با اشاره به زیان‌های انتخاب روز پنج‌شنبه که موجب قطعی بیشتر ارتباط بازار داخل با بازارهای بین‌المللی می‌شود، نوشت: سزاوار نیست اقتصاد کشورمان ضمن مصاف با پیامدهای ناگوار برآمده از تحریم‌های زورگویانه، با وضع قوانین نسنجیده، رنج خودخواسته دیگری را نیز تحمل کند. او با اشاره به استفتا صورت‌گرفته از مراجع و نظر مثبت برخی از آیات عظام از جمله حضرت آیت‌الله جوادی آملی و تاکید مقام‌معظم رهبری بر «جهش تولید با مشارکت مردم» که به‌عنوان شعار سال‌۱۴۰۳ ذکر شده‌است، ابراز امیدواری کرد که اعضای محترم شورای‌نگهبان از تایید نهایی این مصوبه که منطبق با مصالح عمومی و منافع ملی کشور است، دریغ نکنند.

همچنین محمود نجفی‌عرب به پیوست نامه دو پژوهش در راستای «ساماندهی تعطیلات پایان هفته» و «برآورد زیان مالی از تعطیلی روز پنجشنبه» را نیز برای رئیس پژوهشکده شورای‌نگهبان ارسال کرد.