شماره روزنامه ۶۰۶۳
|

رئیس اتاق تهران

رئیس اتاق تهران

  • تعطیلی شنبه منطبق بر مصالح عمومی و منافع ملی است

    دنیای‌اقتصاد: مجلس در هفته‌های گذشته قانون افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز را مورد تصویب قرار داد. پارلمان برای تعیین دومین روز تعطیل، با بخش‌خصوصی مشورت کرده و در نهایت روز شنبه را برای این منظور انتخاب کرد؛ نتیجه‌ای که مورد استقبال بخش‌خصوصی قرارگرفت. حالا قرار است مصوبه مجلس، در روزهای آتی در شورای‌نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.
۱
بیشتر