امکان اخذ ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، لیکن اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌‌‌‌‌ای است که در تامین کالاهای مورد‌نیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. فهرست این کد تعرفه‌ها در پیوست ارسال می‌شود. ثبت‌سفارش کالاهای «وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی» و «وزارت جهادکشاورزی» مشمول این مصوبه نیستند.

بنابراین تغییر اطلاعیه جدید نسبت به اطلاعیه‌هایی که در روزهای گذشته منتشرشده بود آن است که امکان ثبت‌سفارش برای واحدهای بازرگانی همچنان فراهم خواهد بود.