در این پیام آمده‌است: امنیت غذایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقوله‌‌‌‌‌های متاثر از حکمرانی منابع طبیعی و مدیریت منابع آب و خاک مطرح است و مدیریت سازگار و تاب‌‌‌‌‌آور جوامع محلی، محور مدیریت حوزه‌های آبخیز با رویکرد جامع‌‌‌‌‌نگری و مشارکت موثر تمام دست‌‌‌‌‌اندرکاران و ذی‌نفعان برای دستیابی به امنیت پایدار غذایی به‌شمار می‌رود. این پیام می‌افزاید: در این راستا حمایت، آموزش و توانمندسازی دست‌‌‌‌‌اندرکاران به‌ویژه زنان و جوانان در جمعیت‌‌‌‌‌های روستایی و عشایری، انجام تحقیقات و توسعه و پایش شبکه‌‌‌‌‌های دانش و اطلاعات، توجه به دانش بومی و تجارب بین‌المللی و پشتیبانی از مجموعه‌‌‌‌‌های دانش‌بنیان نقش اساسی دارد. وزیر جهادکشاورزی در پیام خود با اشاره به اینکه در اصل ۵۰ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران بر حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی تاکید شده، گفته است: در این مسیر تلاش‌شده در تدوین برنامه‌های توسعه‌‌‌‌‌ای کشور، ملاحظات مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و منابع آب، خاک و اکوسیستم‌‌‌‌‌ها مدنظر قرار گیرد. در این پیام آمده‌است: ایران در راستای دستیابی به حفاظت، احیا و توسعه‌پایدار سرزمین، اقدامات بنیادین مختلفی در زمینه مدیریت پایدار مراتع، حفظ و صیانت از جنگل‌‌‌‌‌ها و به‌طور ویژه طرح مردمی کاشت یک‌میلیارد درخت را در دستور کار دارد و این طرح زیربنایی را با مشارکت مسوولان جوامع محلی، بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با محوریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دنبال می‌کند.