در ادامه ساسان شاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویسی، دبیرکل اتاق ایران، از تدوین و تنظیم کتابی در اتاق ایران شامل نکات و نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظرات رهبری درباره بخش‌خصوصی و جایگاه او در اقتصاد، خبر داد و آن را نقشه‌راهی دانست که می‌توان در سطح روابط بین دولت و بخش‌خصوصی از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری کرد. در ادامه فرج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان پیشنهاد داد: برای کمک به دولت و پاسخ به نیازهای مردم بر اساس تقسیم کار، باید لایحه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را تهیه کنیم تا بر اساس آن زمینه برای ارتقای سطح جایگاه بخش‌خصوصی در اقتصاد مهیا شود. حضور پررنگ‌تر بخش‌خصوصی در اقتصاد یک نیاز واقعی است که باید هرچه زودتر شرایط آن را به همت اتاق‌ها فراهم کنیم. علی عبداللهیان، رئیس اتاق اردبیل از فراموش‌شدن اجرای قانون صحبت کرد و گفت: قوانین بسیار خوبی وجود دارند که هنوز اجرایی نشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، به‌نظر می‌رسد باید پیش از اینکه به سمت تدوین قانون جدیدی برویم، قوانین موجود را عملیاتی کنیم.

به اعتقاد این فعال اقتصادی قانون‌گریزی و مسوولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را باید کنار بگذاریم تا شاهد بهبود شرایط اقتصادی باشیم. محمدرضا توکلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق مشهد نیز گفت: برای ایجاد تغییر باید انتخابات مجلس را جدی بگیریم و اجازه ندهیم این به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم ریختگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، مانعی در‌برابر حرکت بخش‌خصوصی باشد. پس از بر‌‌گزاری انتخابات، فرصت خوبی است تا از ظرفیت نمایندگان مجلس استفاده کنیم و همراهی بین نمایندگان مجلس و بخش‌خصوصی را افزایش دهیم. حسن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاده در این بین به جلسه اخیر هیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیسه اتاق ایران با رئیس مجلس اشاره کرد و گفت: در این نشست مقرر شد نمایندگان هر دو طرف در ارتباط موثر و مستمر باشند و از این طریق مشکلات و راهکارهای پیشنهادی موردنظر بخش‌خصوصی به‌موقع به گوش نمایندگان مجلس برسد.