صمد یوسفی‌اصل با اشاره به اینکه عمده مسائل تولید و صنعت به‌صورت مکرر در جلسات، نشست‌‌‌‌‌‌‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های مختلف مطرح شده‌است، تصریح کرد: اقتصاد و جریان آن دارای یک استاندارد معین  بوده و ریل‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشخصی دارد که الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی نیز ازجمله محورهای آن است.او با بیان اینکه در حال‌حاضر دورنمای مطلوبی از اقتصاد در کشور وجود ندارد، ابراز کرد: فعالان اقتصادی دارای مشکلات بسیار عدیده‌‌‌‌‌‌‌ای هستند که یکی از آنها بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه و بسیار زیاد است. رئیس اتاق زنجان اظهار کرد: بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های خلق‌الساعه مشکلات فراوانی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که برای صدور هر بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ای در حوزه اقتصاد باید نظرات و ایده‌های انجمن‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌صورت کامل درنظر گرفته شود.

یوسفی‌اصل ادامه داد: درخواست مشخص ما این است که زمانی‌که بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها صادر می‌شود، یک بازه زمانی مشخص برای اجرای آن درنظر گرفته شود تا واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند خود را با شرایط آن، تنظیم کنند.