این گزارش حاکیست در یک‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه ۱۴۰۲ یک‌میلیون و ۸۲۹‌هزار‌تن کالا به ارزش ۳‌میلیارد و ۸۷‌میلیون دلار وارد کشور شد که این میزان از نظر ارزش و وزن به ترتیب ۱۳‌درصد و ۷۹/ ۲۴درصد کاهش نشان‌‌‌‌‌‌‌ می‌دهد. این گزارش درخصوص ۵ قلم عمده کالاهای صادراتی می‌افزاید: گاز طبیعی مایع‌شده به ارزش ۵۲۳‌میلیون دلار، پروپان‌مایع‌شده ۳۰۲‌میلیون دلار، بوتان مایع‌شده ۱۶۹‌میلیون دلار، شمش از آهن و فولاد غیر‌ممزوج ۱۶۷‌میلیون دلار و متانول با ۱۶۷‌میلیون دلار ۵ قلم عمده کالاهای صادراتی بوده‌اند. براساس این گزارش، کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات‌متحده‌عربی و هند ۵ کشور عمده مقصد صادراتی کشورمان در فروردین‌‌‌‌‌‌‌ ماه سال‌جاری بوده‌اند که ۷۶‌درصد از وزن و ۷۵‌درصد از ارزش کل صادرات کشورمان به مقصد ۵ کشور فوق‌الذکر بوده‌است.  این گزارش حاکیست، در فروردین امسال، یک‌میلیارد و ۱۴۰‌میلیون دلار کالا به چین، ۶۰۹‌میلیون دلار به عراق، ۵۵۰‌میلیون دلار به ترکیه، ۳۲۰‌میلیون دلار به امارات‌متحده‌عربی و ۱۲۰‌میلیون دلار به هند صادر شده‌است.