به گزارش خبر‌گزاری تسنیم، آمارهای منتشرشده توسط اداره آمار ترکیه نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور طی دوره ژانویه تا اوت سال‌جاری میلادی رشد ۲۹‌درصدی داشته است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۸ماهه ژانویه تا اوت سال‌جاری میلادی ۴‌میلیارد و ۳۳۲‌میلیون دلار اعلام‌شده است. این رقم در مدت مشابه سال‌قبل ۳‌میلیارد و ۳۴۴‌میلیون دلار اعلام‌شده بود. بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در‌ ماه‌های ژانویه تا اوت۲۰۲۲ با رشد ۱۱‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل مواجه شده و به یک‌‌میلیارد و ۹۵۰‌میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ‌ماه‌های ژانویه تا اوت سال‌قبل یک‌میلیارد و ۷۵۲‌میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود. رشد واردات ترکیه از ایران در ۸ماهه سال‌جاری میلادی بیش از ۴‌برابر رشد صادرات این کشور به ایران بوده است. واردات ترکیه از ایران در ۸ماهه نخست سال‌جاری میلادی رشد قابل‌توجه ۴۹‌درصدی داشته و به ۲‌میلیارد و ۳۸۲‌میلیون دلار رسیده است. ترکیه در ‌ماه‌های ژانویه تا اوت سال‌قبل یک‌میلیارد و ۵۹۲‌میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. تراز تجاری دو کشور در ۸ماهه ژانویه تا اوت۲۰۲۲ به میزان ۴۳۲‌میلیون دلار به نفع ایران بوده است. بر اساس این گزارش ترکیه در ‌ماه اوت امسال ۲۴۸‌میلیون دلار کالا به ایران صادر و ۲۳۷‌میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است. صادرات ترکیه به ایران در این‌ماه ۲/ ۱‌درصد و واردات از ایران ۱۰‌درصد نسبت به‌ماه مشابه سال‌قبل رشد داشته است.