مفتح ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد: نظام حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل کشور نیز آمادگی حمل این کالا را دارد و از قبل برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است و محصولات تولیدی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرعت از کارخانه تا سطح فروش حمل و توزیع می‌شود و مردم می‌توانند خریداری کنند. خریدهای هیجانی در روزهای نخست اجرای طرح قابل پیش‌بینی بود، اما ضرورتی ندارد زیرا هیچ اختلالی در تولید پیش نخواهد آمد و روند تولید و توزیع استمرار خوبی خواهد داشت.  قائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه نگرانی‌ها را در زمان نوسان قیمت‌ها طبیعی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم، تصریح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد: البته در فاصله خیلی کمی، کسانی که کالا ذخیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند با اطمینان از شرایط بازار، تا مدتی در بازار نخواهند بود و از ذخیره خود استفاده خواهند کرد و این موضوع باعث می‌شود که پس‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از این استقبال زیاد از خرید در بازار رکود داشته باشیم و فراوانی کالا بیشتر شود.

قائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درخصوص اعتراض نسبت به دهک‌بندی انجام‌شده و دریافت‌نکردن یارانه جدید از سوی برخی افراد نیز توضیح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داد: با توجه به اینکه ارزش یارانه به علت تورم در سال‌های گذشته به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شدت کاهش پیداکرده بود، بخش زیادی از خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به علت اینکه فکر می‌کردند‌ یارانه رقم قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی نیست، تغییرات جدید خود را در حدود سه سال‌گذشته در سامانه درج نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اما اکنون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که رقم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده و افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته، کسانی که از این اصلاح اطلاعات عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، مشتاق هستند که این کار را انجام دهند، بنابراین فشار زیادی به سامانه وارد شده است؛ به همین علت تا سه‌ماه آینده امکان ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام و ویرایش اطلاعات در سامانه وجود خواهد داشت و مبلغ یارانه برای افرادی که اطلاعات آنها تایید شود از روز اول پرداختی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، محفوظ است.  وی تاکید کرد: این یارانه به بیش از ۸۵‌درصد افراد تعلق می‌گیرد و فقط به کسانی که در گروه ۱۰ درآمدی قرار می‌گیرند مبلغ کمتری پرداخت خواهد شد که تشخیص این دهک نیز ملاک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی دارد.  قائم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در مورد نظارت بر عرضه کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: از پایان هفته گذشته به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور ویژه کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و شبکه توزیع مورد بازرسی قرار گرفت و سه گروه بازرسی مشترک انجام شد و حجم بازرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۱۰‌برابر شد؛ همچنین نمایندگانی برای پایش مستمر عرضه کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، مستقر شدند تا از کار ۲۴ ساعته آنها مطمئن شوند و این کار تا زمانی که بازار آرامش پیدا کند، ادامه خواهد داشت.

مفتح اضافه کرد: مردم می‌توانند تخلفات گران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی در غیر از اقلام چهارگانه‌ای که اصلاحات قیمت روی آنها انجام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.