نزول صدور فصلی جواز صنفی

آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در پاییز امسال ۱۴۸‌هزار و ۶۲۵فقره جواز صنفی صادر و تمدید شده است. این در حالی است که تعداد جوازهای صادره در تابستان به ۱۷۰‌هزار و ۹۰۳ فقره می‌رسید، بنابراین صدور جواز صنفی در پاییز نسبت به تابستان کاهش ۱۳‌درصدی را تجربه کرده است. از ۳۱ استان مورد بررسی به‌علاوه اتحادیه‌های کشوری و منطقه جنوب کرمان، در ۲۱ استان به اضافه اتحادیه‌های کشور افت صدور جواز کسب را در پاییز نسبت به تابستان ثبت کرده‌اند.

بیشترین افت در جوازهای صادره (جدید صادر شده و تمدید شده) مربوط به استان مرکزی است. این استان در پاییز امسال ۲۹۲۸جواز صنفی صادر و تمدید کرده است که نسبت به تابستان افت ۲/ ۲۹‌درصدی داشته است. پس از آن تهران بیشترین افت را در جوازهای صادره تجربه کرده است. در پاییز امسال ۱۵‌هزار و ۹۵۵ فقره جواز کسب صادر و تمدید شده که در مقایسه با تابستان با افت ۱/ ۲۸درصدی روبه‌رو بوده است.

در استان یزد نیز در پاییز امسال ۲۲۷۰ جواز کسب صادر و تمدید شده که در قیاس با فصل قبل آن (تابستان ۱۴۰۰) کاهش ۱/ ۲۷درصدی داشته است. آذربایجان‌شرقی نیز در پاییز ۱۴۰۰ با تمدید و صدور ۶۶۷۶ فقره جواز کسب، افت ۲۶‌درصدی را نسبت به تابستان در این‌خصوص ثبت کرده است. در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز ۱۳۴۷ فقره جواز کسب صادر و تمدید شده است که در مقایسه با فصل دوم امسال ۹/ ۲۲درصد کاهش یافته است.

 در پاییز امسال ۱۱‌هزار و ۶۸۶ فقره جواز کسب نیز در خراسان‌رضوی صادر و تمدید شده که نسبت به تابستان، کاهش ۵/ ۲۰درصدی داشته است. در بازه زمانی سه‌ماهه پاییز در استان همدان هم ۳۴۸۸ فقره جواز کسب صادر و تمدید شده که با افت ۳/ ۱۹‌درصدی نسبت به تابستان روبه‌رو بوده است.

صدور و تمدید ۱۱‌هزار و ۱۴۳ فقره جواز کسب نیز در پاییز امسال در اصفهان صورت‌گرفته که افت ۸/ ۱۸درصدی را نسبت به تابستان ثبت کرده است.

کاهش ۸/ ۱۸درصدی تعداد جوازهای صادره و تمدید شده در استان البرز در پاییز نسبت به تابستان امسال رخ داده است. در این استان ۴۳۴۲ فقره جواز صنفی در پاییز امسال صادر و تمدید شده است.

در پاییز امسال در کرمانشاه نیز ۳۱۴۳ فقره جواز صنفی تمدید و صادر شده که در مقایسه با تابستان امسال کاهش ۸/ ۱۶‌درصدی را تجربه کرده است.

در استان قزوین ۲۳۹۷ فقره جواز کسب در پاییز امسال صادر شده است. تعداد جوازهای صادره (تمدیدشده و جدید صادرشده) در این بازه زمانی نسبت به تابستان ۴/ ۱۴درصد کاهش داشته است.  ۹۲۱۶ فقره جواز صنفی در پاییز امسال در استان مازندران صادر و تمدید شده است. حال آنکه تعداد جواز صنفی صادره نسبت به تابستان کاهش ۶/ ۱۳درصدی داشته است. در پاییز امسال ۱۷۰۸ فقره جواز صنفی در استان سمنان تمدید و صادر شده است که در مقایسه با تابستان کاهش ۹/ ۱۰درصدی را نشان می‌دهد. در استان آذربایجان غربی ۶۷۵۲ فقره جواز صنفی در پاییز صادر و تمدید شده که در قیاس با تابستان افت ۷/ ۹‌درصدی را ثبت کرده است.  ۱۷۶۸ فقره جواز صنفی نیز در پاییز امسال از سوی متولیان این حوزه در استان خراسان‌جنوبی صادر و تمدید شده است که نشان می‌دهد نسبت به تابستان کاهش ۵/ ۹درصدی داشته است. تعداد جوازهای صادر شده و تمدید شده در استان بوشهر نیز در پاییز امسال نسبت به تابستان کاهش ۴/ ۹درصدی داشته است. در پاییز ۱۴۰۰ تعداد ۳۰۲۱ فقره جواز در این استان صادر و تمدید شده است.

در استان گیلان نیز ۶۵۸۱ فقره جواز در پاییز صادر و تمدید شده که نسبت به تابستان افت ۱/ ۹درصدی را تجربه کرده است.

در پاییز امسال ۲۹۷۵ فقره جواز صنفی در استان هرمزگان صادر و تمدید شده که در مقایسه با تابستان کاهش ۱/ ۹درصدی داشته است.

۲۰۶۴ فقره جواز صنفی در استان قم در فصل سوم سال ‌صادر و تمدید شده است. تعداد جوازهای صادره در پاییز امسال در قیاس با تابستان ۹/ ۷درصد کاهش یافته است.

اتحادیه‌های کشوری با صدور و تمدید ۷۵۸فقره جواز صنفی در پاییز امسال، کاهش ۹/ ۷درصدی را نسبت به تابستان تجربه کرده است.

در استان کرمان صدور و تمدید ۴۶۹۵ فقره جواز کسب در پاییز صورت‌گرفته است که مقایسه آن با تابستان افت ۸/ ۶درصدی را نشان می‌دهد. تمدید و صدور جواز صنفی در استان فارس نیز در پاییز نسبت به تابستان کاهش ۱/ ۶درصدی داشته است. در این استان در سه‌ماهه پاییز ۸۰۷۲ فقره جواز کسب صادر و تمدید شده است.

در عین حال استان‌های اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، کردستان، گلستان و لرستان به‌علاوه منطقه جنوب‌کرمان، رشد صدور و تمدید جوازهای صنفی را در پاییز نسبت به تابستان تجربه کرده‌اند.

در چهارمحال و بختیاری طی فصل پاییز ۲۸۳۲ فقره جواز صنفی صادر شده که نسبت به تابستان ۴/ ۲۸درصد رشد داشته است. در منطقه جنوب کرمان ۱۲۴۷ فقره جواز صادر شده که در مقایسه با فصل قبل آن (تابستان ۱۴۰۰) ۵/ ۲۶درصد افزایش داشته است. در خراسان شمالی ۱۹۴۷ فقره جواز صنفی صادر شده که رشد ۸/ ۱۷درصدی را نسبت به تابستان تجربه کرده است.  ۳۱۷۸ فقره جواز کسب در استان اردبیل در پاییز امسال صادر و تمدید شده که در مقایسه با تابستان رشد ۱۳‌درصدی را ثبت کرده است. همچنین در استان زنجان نیز ۲۳۳۷ فقره جواز صنفی در پاییز صادر و تمدید شده که نشان می‌دهد نسبت به تابستان رشد ۷/ ۸درصدی داشته است. علاوه‌بر این رشد ۴/ ۳درصدی در صدور و تمدید جوازهای کسب در استان گلستان در بازه زمانی مورد بررسی ثبت‌شده است. در این استان در فصل پاییز

۴۲۶۳ فقره جواز صادر شده است. در استان کردستان هم ۳۴۶۰ فقره جواز صنفی در پاییز صادر و تمدید شده است که نسبت به تابستان امسال رشد ۳/ ۲درصدی را به ثبت رسانده است. در پاییز ۲۳۹۷ فقره جواز نیز در استان ایلام صادر و تمدید شده که در مقایسه با تابستان ۲/ ۲‌درصد رشد داشته است.

تعداد جوازهای صادره (تمدید شده و جدید صادر شده) در استان خوزستان هم در پاییز امسال به ۷۳۳۹ فقره رسیده که در قیاس با تابستان رشد ۲‌درصدی را تجربه کرده است. در سیستان و بلوچستان هم ۲۷۵۸ فقره جواز صادر شده که نسبت به تابستان ۴/ ۱‌درصد رشد داشته است.

در استان لرستان ۳۸۸۲ فقره جواز صنفی در پاییز صادر و تمدید شده که مقایسه آن با تابستان امسال حکایت از رشد ۴/ ۰درصدی دارد.

کارنامه ۹‌ماهه صدور جواز کسب

آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد که در ۹‌ماهه امسال ۴۴۵‌هزار و۹۲۷ فقره جواز کسب صادر و تمدید شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال‌گذشته ۴۴۰‌هزار و ۱۶۶ فقره جواز صادره ثبت‌شده است، بنابراین رشد ۳/ ۱درصدی صدور جواز کسب در ۹‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته تجربه شده است.

در ۹‌ماه منتهی به آذر امسال ۱۵ استان با افت صدور مجوز کسب روبه‌رو بوده‌اند. استان‌های البرز (کاهش ۴/ ۱۸درصدی)، یزد (کاهش ۴/ ۱۶‌درصدی)، کرمانشاه (کاهش ۷/ ۱۱‌درصدی)، مرکزی (کاهش ۵/ ۱۱درصدی)، همدان (۶/ ۸کاهش‌درصدی)، گیلان (کاهش ۸/ ۷‌درصدی)، خراسان‌رضوی (کاهش ۴/ ۵درصدی)، سمنان (کاهش ۲/ ۵درصدی)، قم (کاهش ۲/ ۵‌درصدی)، تهران (کاهش ۶/ ۴‌درصدی)، قزوین (کاهش ۴/ ۴درصدی)، مازندران (کاهش ۸/ ۲درصدی)، ایلام (کاهش ۷/ ۱درصدی)، سیستان و بلوچستان (کاهش ۳/ ۰درصدی) و گلستان (کاهش ۶/ ۰درصدی) به ترتیب دارای بیشترین افت‌های صادر شده از ۹‌ماهه امسال نسبت به بازه مشابه سال‌گذشته بوده‌اند.

منطقه جنوب‌کرمان بیشترین رشد صدور جواز کسب را به خود اختصاص داده است. این منطقه افزایش ۵۱‌درصدی صدور و تمدید جواز کسب را در ۹‌ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال‌قبل به خود اختصاص داده است. جوازهای صادره در چهارمحال و بختیاری هم رشد ۲/ ۲۷درصدی را در ۹‌ماهه امسال نسبت به بازه مشابه سال‌گذشت ثبت کرده است.

رشد ۳/ ۲۴درصدی صدور جواز در استان خوزستان اتفاق افتاده و افزایش ۷/ ۱۷‌درصدی نیز در استان فارس رقم خورده است. صدور جواز صنفی در استان اردبیل رشد ۱۷‌درصدی، در استان کردستان رشد ۴/ ۱۵درصدی، در استان آذربابجان‌شرقی رشد ۸/ ۱۳درصدی، در استان کهگیلویه و بویراحمد رشد ۶/ ۱۳درصدی، در استان کرمان رشد ۴/ ۱۰درصدی و در استان لرستان رشد ۲/ ۱۰درصدی داشته است. همچنین افزایش ۴/ ۸‌درصدی صدور این مجوز در استان خراسان‌شمالی، افزایش ۲/ ۸‌درصدی در استان بوشهر، افزایش ۶/ ۷‌درصدی در استان آذربایجان غربی، افزایش ۶/ ۶درصدی در استان خراسان‌جنوبی، افزایش ۳/ ۵‌درصدی در استان زنجان، افزایش ۲/ ۵‌درصدی در اتحادیه‌های کشوری، افزایش ۹/ ۲درصدی در استان اصفهان و افزایش ۴/ ۲‌درصدی در استان هرمزگان در آمار ۹ماهه امسال نسبت به سال‌گذشته رقم خورده است.