از جمله نقاط قوت و ضعف توزیع سیستمی از طریق سامانه می‌توان به مواردی اشاره کرد. عملکرد و نقاط قوت سامانه شامل حذف واسطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیر‌ضرور و سوداگری در مسیر توزیع، شفافیت در عملکرد واردکنندگان، نظارت در عرضه و خرید نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، امکان تحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و میزان مصرف نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جهت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، استفاده از سامانه به‌عنوان ابزاری جهت تمکین تولیدکنندگان در اجرای قوانین و دستورالعمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها است. همچنین از نقاط ضعف نیز می‌توان به تخصیص و توزیع نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای مصرف‌کنندگان توسط دولت، وجود بانک کشاورزی به‌عنوان حلقه پایانی تخصیص و رفع نواقص که با توجه به ‌نامرتبط‌بودن سیستم بانکی با بدنه تولید سامانه را دچار بروکراسی پیچیده و به مخاطره‌انداختن فعالیت تولیدکنندگان شده است و عدم‌تعریف فرآیند پاسخگویی به تولیدکنندگان بابت محوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فاقد کیفیت (با توجه به اینکه ارزش‌کالا قبل از تحویل پرداخت شده است) اشاره کرد.  قطعا تایید می‌کنید که با تغییر نرخ ارز مشکلات تامین، تخصیص و انتقال ارز به‌طور کامل حل نخواهد شد و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور به عناوین مختلف ادامه خواهد داشت و در این شرایط لزوم مدیریت بهینه صنعت طیور جهت کنترل شرایط و استفاده از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود و رها‌نکردن امورات، امری است اجتناب‌ناپذیر که ادامه توزیع نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از طریق سامانه بازارگاه اما با مدیریت تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی و رفع ایرادات جزئی باقی‌مانده می‌تواند نقش پررنگی در کمک به دولت جهت پیشبرد و اهداف کلان کشور داشته باشد. بنابراین با توجه به اخبار واصله مبنی‌بر ارائه پیشنهادات مختلف درخصوص حذف کامل سامانه بازارگاه که پاک‌کردن صورت‌مساله است و نه حل مساله و با توجه به توضیحات ارائه‌شده، بدینوسیله تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی صنعت طیور ضمن مخالفت قاطع با حذف سامانه بازارگاه که زمینه‌ساز بی‌نظمی و سودجویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که مسبوق به‌سابقه است، عرضه کالا صرفا از طریق سامانه بازارگاه با محوریت تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی را خواستار و خواهشمند است دستور فرمایید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری موضوع با تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی مطرح و پس از تصمیم‌سازی مناسب نسبت به اتخاذ بهترین راهکار اقدام شود.‌»