به گزارش «ایرنا»، محمود بازاری افزود: از این میزان، صادرات زعفران به تنهایی معادل ۵۲ تن به ارزش ۲۶ میلیون دلار بوده است که با در اختیار داشتن ۵۳ درصد از سهم ارزشی از کل صادرات این گروه، مهم‌ترین محصول محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: صادرات چای نیز طی این مدت معادل چهار هزار تن به ارزش چهار میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۷۲۸ درصد و از نظر وزنی ۶۴۲ درصد افزایش داشته است. زعفران، ریشه و عصاره شیرین بیان، گل شاخه بریده و غنچه گل و سایر گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، چای و سایر شامل غلات، نباتا‌ت علوفه‌ای، محصولات صنعتی در زمره این گروه از محصولات هستند.

وی افزود: چین، امارات، اسپانیا، پاکستا‌ن، عراق و آلمان جزو بازارهای مهم صادراتی این محصولات محسوب می‌شوند.

بازاری تاکید کرد: صادرات، محور پایداری و توسعه صنعت زعفران و حافظ تولید و اشتغال این صنعت در مناطق محروم و کم‌برخوردار استا‌ن‌های شرقی کشور است و باید زیرساخت‌های آن با مشارکت منابع بودجه‌ای ملی و استا‌نی و کمک مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تجهیز و تقویت شود.