بر اساس این آمار طی سال گذشته ۵۸ میلیارد و ۷۰۰‌میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید ۵۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ در سال قبل آن ۱/ ۷ درصد افزایش داشته است. در پی این افزایش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف سالانه سیگار ۶۵ میلیارد نخ برآورد شده و همچنین توقف واردات رسمی سیگار از سال ۱۳۹۷، برآورد قاچاق سیگار هم با ۹/ ۳۵ درصد کاهش، از ۱۰‌میلیارد و ۳۱۰‌میلیون نخ سیگار در سال ۱۳۹۸ به ۶ میلیارد و ۶۱۰ میلیون نخ سیگار در سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد طی سال گذشته صادرات سیگار با افزایش ۸/ ۱۳۱ درصدی به ۳۵۷‌میلیون نخ رسیده است. صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۴ میلیون نخ بوده است. در مورد تنباکو، آمار صادرات و واردات برخلاف ماه‌های قبل منتشر نشده، اما تولید این محصول دخانی با ۵/ ۷۲ درصد افزایش از ۲۵۶۲ تن در سال ۱۳۹۸ به ۴۴۱۹‌تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است. البته بر اساس آمارهای قبلی، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ صادرات تنباکوی معسل بیش از دو برابر و واردات آن نزدیک به دو برابر مدت مشابه سال ۱۳۹۸ است. همچنین بر اساس آمارهای ۹ ماهه سال گذشته صادرات تنباکوی معسل با ۹/ ۱۴۴ درصد افزایش از ۵۶ تن در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸ به ۱۳۷ تن در مدت مشابه ۱۳۹۹ رسیده است. اما صادرات تنباکوی سنتی با ۲/ ۶ درصد کاهش به ۹۱ تن رسیده است. صادرات توتون نیز در این مدت با  افزایش ۱۵‌درصدی به ۲۰۳۳ تن رسیده بود. در زمینه واردات نیز آمارها حاکی از افزایش ۸/ ۹۹ درصدی واردات تنباکوی معسل در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۹ بود. به طوری که واردات این محصول از ۶۴۳‌تن در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۸ به ۱۲۸۵ تن در مدت مشابه ۱۳۹۹ رسیده بود در سال گذشته صدور و تمدید مجوزهای تاسیس و تولید تنباکو نیز ۶/ ۷۹ درصد افزایش داشته و به ۱۶۷ مورد رسیده است.

آمار منتشر شده درباره واریزی اشخاص و شرکت‌ها جهت محصولات دخانی به خزانه دولت که شامل برچسب ایمنی، حق انحصار واردات، ‌ حق انحصار تولید، توزیع و واریزی بین راهی است نیز نشان می‌دهد در سال گذشته ۲۴۹ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده که نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال ۱۳۹۸ که معادل ۱۷۷ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان بوده، ۶/ ۴۰ درصد افزایش داشته است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند