براساس آمارهای اعلام شده، کمترین ارزش صادراتی در فصل بهار مربوط به فروردین ماه و بیشترین ارزش صادرات مربوط به اردیبهشت ماه است. از سوی دیگر بیشترین واردات نیز در اردیبهشت ماه و کمترین واردات در فروردین انجام شده است. در عین حال آمار تجارت خارجی ماه به ماه نشان می‌دهد که در بین سه ماه فصل بهار، تراز تجاری خردادماه منفی و دو ماه دیگر مثبت بوده است.

تجارت در بهار

در مجموع در فصل بهار ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی نزدیک به ۶ درصد رشد داشته؛ اما ارزش آن با کاهش نزدیک به ۹ درصدی روبه‌رو بوده است. همچنین صادرات نیز به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴۵ درصد رشد داشته و به ۱۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار رسیده است. وزن کالاهای صادراتی با افت بیش از یک درصد به ۴۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تن رسیده است.

افت تجاری در فروردین

هر سال تجارت خارجی در نخستین ماه سال، چندان کارنامه درخشانی ندارد. در فصل بهار هم کمترین میزان صادرات و واردات در فروردین ماه رقم خورده است. در این ماه ارزش واردات ۲ میلیارد و ۳۳۴ میلیون دلار بوده و وزن کالاهای وارداتی به ۲ میلیون و ۸۳ هزار تن رسیده است. همچنین ارزش صادرات فروردین ماه نیز ۲ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار و وزن آن ۸ میلیون و ۵۲۷ هزار تن است. بنابراین تراز تجاری این ماه به نفع صادرات و معادل مثبت ۲۱۳ میلیون دلار است، حجم تجارت خارجی در این ماه نیز معادل ۴ میلیارد و ۸۸۱ میلیون دلار ثبت شده است.

رکورد قابل‌توجه اردیبهشت

دومین ماه فصل بهار رکورددار صادرات و واردات است. در این ماه صادرات رشد ارزشی ۱۳۰ درصدی را نسبت به فروردین تجربه کرده و به ۵ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار رسیده است. همچنین وزن کالاهای صادراتی با رشد ۱۵۵ درصدی نسبت به ماه گذشته (فروردین) به ۲۱ میلیون و ۷۴۶ هزار تن رسیده است. واردات در این ماه نیز ارزشی معادل ۴ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار و وزنی معادل ۳ میلیون و ۵۷۱ هزار تن داشته که نسبت به ماه گذشته به لحاظ وزنی رشد بیش از ۷۱ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد نزدیک به ۹۰ درصدی را تجربه کرده است، بنابراین در اردیبهشت تراز تجاری مثبت یک میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلاری و حجم تجارت معادل ۱۰ میلیارد و ۲۹۴ میلیون بوده است.

تراز منفی تجارت در خرداد

خردادماه ورق برگشت و صادرات و واردات نسبت به اردیبهشت افت کرد. در این ماه ۳ میلیارد و ۸۷ میلیون دلار کالا به ارزش ۱۰ میلیون و ۷۷ هزار تن به بازارهای هدف صادر شد. مقایسه وزن و ارزش صادرات در ماه سوم نسبت به ماه گذشته (اردیبهشت) بیانگر آن است که وزن کالاهای صادراتی افت نزدیک به ۵۴ درصدی را ثبت کرده و تجربه افت ۴۷ درصدی نیز در ارزش صادرات رقم خورده است.  این آمار نشان می‌دهد در سومین ماه نخستین فصل سال‌جاری ارزش واردات نیز با افت ۵/  ۲۰ درصدی نسبت به اردیبهشت، به ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار رسیده و وزن آن هم با افت حدود ۱۰ درصدی به ۳ میلیون و ۲۱۴ هزار تن کاهش یافته است. از این‌رو تراز این ماه، منفی ۴۳۳ میلیون دلار و حجم تجارت ۶ میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار بوده است.

 

05-02