وی ادامه داد: از جمله اهداف موردنظر در اجرای رویدادهای مذکور علاوه بر بازاریابی محصولات تولید ایران، پیاده‌سازی برنامه‌های مختلف از جمله تشکیل نشست‌های تخصصی و ایجاد گروه‌های مشترک تجاری - تولیدی و مذاکره با مقامات ذی‌ربط دولتی و خصوصی عراق برای افزایش هرچه بیشتر تعاملات بازرگانی دو طرف خواهد بود. رایزن بازرگانی ایران در عراق افزود: در نمایشگاه‌های مذکور مجموعا ۱۵۰ واحد تولیدی از ایران کالاهای صادراتی خود را در فضایی معادل ۲هزار متر مربع ارائه و نسبت به پایش بازار و برنامه‌ریزی جهت نفوذ یا تقویت حضور در بازار عراق برای کشور اقدام خواهند کرد. بهزاد تصریح کرد: مجموع سهم محصولات مورد اشاره در سبد صادرات غیرنفتی ایران به عراق ۵۵ درصد بوده و درحال‌حاضر برابر ۵ میلیارد دلار سالانه می‌تواند ارزآوری برای کشور داشته باشد، اما برنامه‌ریزی پلکانی برای افزایش میانگین سالانه ۲۵درصد صرفا در پنج بخش یاد شده می‌تواند صادرات کشور به عراق را براساس هدف‌گذاری‌های انجام شده تا افق ۱۴۰۰ افزایش دهد و موجب کسب جایگاه برتر ایران در تامین و عرضه شود.