این نهمین دوره برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی است. تا پیش از این، بیشترین مشارکت مربوط به دوره هشتم انتخابات بود که فضایی متفاوت را حتی در تبلیغات رقم زد اما این دوره چندان خبری از میتینگ‌های تبلیغاتی در هتل‌های چندستاره و سالن‌های مجلل نبود. در مقابل، فضای مجازی شاهد حضور پررنگ کاندیداها و ائتلاف‌ها بود. در تمام ادوار بیشترین مشارکت در انتخابات اتاق بازرگانی تهران اتفاق افتاده است چراکه بیشترین دارندگان کارت‌های بازرگانی مربوط به پایتخت‌اند، از این رو فضای انتخابات در تهران همواره متفاوت از سایر شهرستان‌هاست.  حضور چند طیف و ائتلاف در انتخابات اتاق بازرگانی تهران، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های انتخابات اتاق بازرگانی پایتخت با شهرستان‌هاست از این رو تنور انتخابات در تهران داغ‌تر است. در این دوره اما ائتلاف‌ها هم رنگ دیگری به خود گرفته و برخی از افرادی که در دوره قبل، رقیب انتخاباتی بودند، رفاقت را در این دوره پیشه کرده‌اند. براساس آنچه در شورای عالی نظارت مصوب و توسط هیات نظارت بر انتخابات اتاق تهران اعلام شده، رای‌دهندگان می‌توانند هنگام ثبت رای خود از طریق دستگاه رای‌گیری الکترونیکی، به حداکثر۴۰ نامزد رای بدهند. بر همین اساس رای‌دهندگان باید در هر رشته حداکثر به تعداد مشخص شده رای بدهند که در رشته بازرگانی حداکثر تا ۱۶ نفر، رشته صنعت حداکثر تا ۱۴ نفر، رشته کشاورزی حداکثر تا ۶ نفر و برای رشته معدن حداکثر تا ۴ نفر تعیین شده است. همچنین برای رای‌دهی به نامزدها نیاز به رعایت ترتیب مشخصی نیست، اما تعداد مشخص شده وارد برنامه دستگاه رای‌دهی شده و شخص نمی‌تواند به بیش از تعداد مشخص شده در هر رشته رای بدهد.