به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهنام امیری با اشاره به رتبه‌بندی بازرگانان افزود: فعالیت‌های تجاری بازرگانان در داخل کشور براساس وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهی شده است و با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات بعدی، اقدامات مفصلی در این باره برنامه‌ریزی شده است. وی ادامه داد: از سال گذشته اقدامات موثری را در حوزه توسعه سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری آغاز کردیم و از اسفندماه سال قبل، نخستین مراحل اجرای این سامانه عملیاتی شد و گام‌های مختلفی از آن به بهره‌برداری رسید. امیری اضافه کرد: اکنون مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و داده‌ها را در داخل سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در اختیار داریم که باعث کمک به بازرگانان و سیاست‌گذاران شده است. وی درباره معیارهای رتبه‌بندی سامانه یکپارچه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی گفت: برای این منظور سه گروه شاخص شامل شاخص‌های مربوط به مسوولیت‌پذیری بازرگانان، توانمندی‌های مالی و کسب‌وکار بازرگانان در نظر گرفته شده است.