به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد راستاد که روز گذشته به همراه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران حضور داشت، در مورد جزئیات این دیدار و مهم‌ترین مباحث مطرح شده درباره حضور بخش‌خصوصی در بخش بنادر کشور گفت: تاکنون حدود ۱۲هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کشور انجام شده است. این میزان سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده این موضوع است که سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کشور بسیار قابل‌توجه است. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: باید ارتباط ما با مشتریان نهایی خدمات بندری و دریایی که صاحبان کالا و تجار هستند بیشتر شود. در همین رابطه از رئیس اتاق ایران و روسای اتاق‌های ساحلی درخواست کردیم تا جلساتی به همراه شرکت‌های خصوصی خدمات بندری و نمایندگان اتاق بازرگانی برای ارزیابی خدمات ارائه شده برگزار شود تا مشکلات احتمالی که از سوی صاحبان کالا در ارتباط با فعالیت‌های بندری وجود دارد برطرف شود. وی با تاکید بر پررنگ کردن نقش بخش‌خصوصی در بنادر کشور تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی آمادگی دارد تا برای ارتباط بیشتر با نمایندگان اتاق ایران و نمایندگان استان‌های ساحلی جلسات مستمر و مداومی داشته باشیم.