سیدحمید حسینی افزود: علاوه بر این، اعتصاب کامیون‌داران و مشکلاتی که پیرامون این مساله به‌وجود آمد صادرات را به عراق کاهش داد زیرا با اعتصاب کامیون‌داران هم کالای کمتری به عراق منتقل شد و هم مواد اولیه تولید به کارخانه‌ها نمی‌رسید و به این ترتیب تولید دچار مشکل شد. حسینی گفت: قیمت‌هایی که به‌عنوان قیمت پایه برای پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت هر تن کالا از سوی گمرک ایران وضع می‌شود با واقعیت صادرات همخوانی ندارد و این قیمت‌ها بیش از قیمتی است که کالا به آن قیمت صادر می‌شود.وی افزود: با توجه محدودیت‌ها و مشکلاتی که بانک‌های عراقی در برقراری مبادلات مالی با بانک‌های ایران دارند، امکان بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق دلار وجود ندارد بنابراین باید بانک مرکزی برای حل این مساله چاره‌ای بیندیشد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به تشکیل کارگروهی با ریاست وزیر صنعت برای حل این موضوع اظهار کرد: پیشنهاد بخش‌خصوصی این است که بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به عراق به‌صورت دینار باشد و دینار وارد چرخه ارز کشور شود. در ضمن همان‌طور که به پتروشیمی‌ها اجازه داده شده ۷۰ درصد ارز کالای صادراتی خود را برگردانند به‌نظر می‌رسد باید به صادرکنندگان کالا به عراق هم اجازه داد تا در راستای پیمان‌سپاری ارزی ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند و بقیه را در اختیار داشته باشند.