به گزارش روابط‌عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی با تاکید بر ضرورت عضویت صادرکنندگان در تشکل‌های حرفه‌ای و ملی گفت: صادرکنندگان باید در تشکل‌های ملی عضو شوند و عضویت آنها به ثبت برسد تا اهلیت آنها با عضویت در این تشکل‌های ملی به رسمیت شناخته شود. وی در ادامه از برگزاری نشستی با حضور انجمن واردکنندگان کشور در محل اتاق بازرگانی خبر داد و افزود: یکی از موضوعاتی که می‌تواند راهکار حل تامین ارز برای واردکنندگان و ورود ارز حاصل از صادرات باشد، آن است که صادرکنندگان و واردکنندگان به یکدیگر مرتبط شوند و به هم دسترسی داشته باشند. به همین دلیل قرار است مکانیزمی ایجاد شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز موردنیاز و درخواستی خود را در آن به ثبت برسانند.