به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در فروردین ماه سال‌جاری، فرودگاه مهرآباد با ۱۱ هزار و ۳۴۸ سورتی پرواز و اعزام و پذیرش یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۵۳۵ مسافر در رتبه اول فرودگاه‌های کشور ایستاده است. آمار پرواز و اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۴ و ۸ درصد کاهش اما نسبت به اسفند ۹۶ به ترتیب ۳ و ۲ درصد افزایش داشته است. در مجموع ۶۲/ ۲۷ درصد کل پروازهای فروردین ماه از فرودگاه مهرآباد انجام شده است. فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با ۵ هزار و ۷۶۷ پرواز و اعزام و پذیرش ۸۸۹ هزار و ۶۶۳ مسافر و با رشد ۵ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته در تعداد پروازها و ۶ درصدی در اعزام و پذیرش مسافر در رتبه دوم قرار دارد. همچنین تعداد پروازها و آمار اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه نسبت به اسفند ۹۶ به ترتیب ۲۹ و ۳۸ درصد رشد نشان می‌دهد. در مجموع ۰۴/ ۱۴ درصد کل پروازهای کشور در این فرودگاه انجام شده است.

فرودگاه‌های مشهد، شیراز و اصفهان به ترتیب با ۶ هزار و ۵۷۶ پرواز، ۲ هزار و ۹۸۹ پرواز و یک هزار و ۹۶۴ پرواز در جایگاه‌های سوم تا پنجم پر رفت و آمد‌ترین فرودگاه‌های کشور ایستاده‌اند. براساس آمار در مجموع ۸۰ درصد پروازهای کل کشور در ۸ فرودگاه مهرآباد، امام‌خمینی(ره)، مشهد، شیراز، کیش، اصفهان، اهواز و تبریز انجام گرفته است. آمار نشان می‌دهد که مجموعا ۸۰ درصد پروازهای فروردین ماه داخلی، ۵/ ۱۶ درصد خارجی و ۵/ ۳ درصد به مقصد عتبات‌عالیات بوده است. سفرهای زیارتی به ترتیب به مقاصد نجف، بغداد، دمشق و بصره انجام شده‌اند. در این ماه ۳۲ هزار و ۸۷۹ پرواز داخلی انجام شده است که نسبت به اسفند سال گذشته ۶ درصد رشد و نسبت به فروردین سال گذشته ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین ۸ هزار و ۲۱۱ پرواز خارجی صورت گرفته که نسبت به اسفند ۹۶، معادل ۲۷ درصد رشد داشته و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ثابت مانده است. فرودگاه مهرآباد با در اختیار گرفتن ۵۱/ ۳۴ درصد از کل پروازها در صدر اعزام و پذیرش پروازهای داخلی قرار دارد. بعد از مهرآباد فرودگاه‌های مشهد، شیراز، کیش و اهواز به ترتیب در رتبه‌های ۲ تا ۵ قرار دارند. ۸۰ درصد از پروازهای داخلی به ترتیب در هشت فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، تبریز و بندرعباس صورت گرفته است.

بیشترین پروازهای خارجی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) انجام شده که ۳۷/ ۶۹ درصد کل پروازها را شامل می‌شود. رتبه‌های دوم تا پنجم نیز به ترتیب در اختیار فرودگاه‌های مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز است. در این ماه در مجموع از ۲۳ فرودگاه کشور پروازهای بین‌المللی انجام شده است، اما ۸۰ درصد از این پروازها در دو فرودگاه امام خمینی(ره) و مشهد بوده‌اند. همچنین براساس آمار، در فروردین سال‌جاری در مجموع ۳۱ هزار و ۹۶۶ پرواز بین‌المللی از آسمان ایران عبور کرده‌اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته است.