برخورد با بانک‌های متخلف در موضوع ضامن

این مقام مسوول در ادامه هم اظهار کرد: درخصوص تسهیلات کلان هم بانک مرکزی بخشنامه‌ها را ابلاغ کرده و مکرر به بانک‌ها تاکید شده است بر اساس بخشنامه‌های مربوطه عمل شود. محمدی‌پور می‌گوید: در حوزه دریافت ضامن برای تسهیلات بعضا بانک‌ها بخشنامه‌ها را رعایت نمی‌کنند که برخورد لازم با بانک‌ها در طول زمان‌انجام شده است و حتما برخوردهای لازم هم با بانک‌هایی که این موضوعات را رعایت نمی‌کنند، انجام خواهد شد. در ساختار جدید بانک مرکزی حوزه شکایت از بانک‌ها به حوزه صیانت از مشتریان تبدیل شده است و این بخش این آمادگی را دارد که برای مواردی که در حوزه تخلفات برای ضامن هنگام دریافت تسهیلات در بانک‌ها وجود دارد گزارش‌ها را دریافت کند و درنهایت قطعا برخورد لازم با بانک‌ها انجام خواهد شد.