پذیرفتن عضویت ایران در پیمان بریکس به این معنا است که به‌رغم اینکه جمهوری اسلامی ایران در تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارد، اما برای تکمیل پازل چند جانبه‌گرایی در دنیا یک اقتصاد کاملا آماده و مستعد است. بنابراین اعضای بریکس ترجیح دادند که ایران هم در این فعل که موجب کاهش اثرگذاری یک‌جانبه‌گرایی اقتصاد آمریکا خواهد شد به آنها بپیوندد. احسان خاندوزی ادامه داد: این اراده سیاسی دولت‌های عضو بریکس از مهم‌ترین پیام‌هایی است که به فعالان اقتصادی کشورهای عضو بریکس و سایر کشورها منتقل می‌شود که بیان می‌کند به‌رغم تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بنای اقتصادهای نوظهور دنیا این است که با اقتصاد ایران کار کنند. سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص استفاده حداکثری از فرصت بریکس برای کشور گفت: حدود ۳۰درصد وسعت سرزمین‌های جهان و حدود ۴۰درصد جمعیت جهان متعلق به کشورهای عضو بریکس است. بنابراین ورود ایران در این پیمان زمینه را برای افزایش تجارت، صادرات و واردات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی آماده خواهد کرد. ما امیدواریم با توجه به سهم بالای کشورهای بریکس از جهان، این پیمان بتواند از طریق تمهیدات لازم در زمینه‌های افزایش سرمایه‌گذاری خارجی زمینه کم‌سابقه‌ای را برای ایران ایجاد کند.