او افزود: طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی ۱۲سال است که در مجلس و در دوره‌های مختلف مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد؛ اما به‌دلیل مخالفت‌های رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و به‌طور کل دولت‌های قبل رسیدگی به این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس در این ۱۲سال متوقف شده و پیشرفتی نداشته است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در دولت جدید رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با ۹۹درصد این طرح موافق هستند و تنها موضوعی که مورد اختلاف کمیسیون و دولت در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی است، نحوه انتخاب اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی است. صفایی خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی استقلال این بانک از دولت بیشتر شده و بدون تصمیم هیات امنا یا هیات‌مدیره بانک مرکزی امکان استقراض دولت از این بانک وجود ندارد. او افزود: در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون دیگر دولت‌ها نخواهند توانست به اختیار و با دستور خود از بانک مرکزی استقراض کنند و با برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی کشور زمینه ایجاد تورم در جامعه فراهم شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: پیش‌‌بینی ما این است که در صورت همراهی دولت در جریان تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی کار تصویب آن تا پایان سال در صحن مجلس به پایان برسد.