Untitled-1

از سوی دیگر، آمارهای مربوط به تورم ماهانه پاییز از کاهش 8/ 0درصدی آن نسبت به ماه گذشته حکایت دارد که به سطح 7/ 1درصدی رسیده و کمترین نرخ تورم ماهانه پس از ادیبهشت‌ماه است. نکته قابل‌توجه در آمارهای تورم آذرماه، حرکت خلاف جهت تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای خوراکی و گروه کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات است. بر این اساس، نرخ تورم نقطه ‌به‌ نقطه کالاهای خوراکی با 9/ 4‌درصد کاهش نسبت به آبان‌ماه به سطح 5/ 41درصدی رسیده است. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات 6/ 1‌درصد افزایش را تجربه کرده است. لازم به ذکر است، در این گروه، پوشاک و کفش، حمل‌ونقل و گروه مبلمان و لوازم خانگی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل به ثبت رسانده‌‌‌اند. بخش دیگری از گزارش مرکز آمار به بررسی تورم خانوارهای شهری و روستایی پرداخته است. بر این اساس تورم 12ماهه خانوار شهری با 9/ 0‌درصد کاهش به 7/ 42‌درصد رسیده و همین شاخص برای خانوار روستایی با 3/ 1‌درصد کاهش به 47‌درصد تنزل یافته است. در انتهای این گزارش آمارهای مربوط به تورم دهکی حاکی از آن است که بالاترین تورم ماهانه به دهک‌دهم درآمدی تعلق دارد. از سوی دیگر، کمترین نرخ تورم در آذرماه 5/ 1‌درصد بوده که دهک‌‌‌های دوم تا ششم درآمدی این نرخ از تورم را تجربه کرده‌‌‌اند.

  تصویر تورم در انتهای پاییز

مرکز آمار ایران در گزارشی جزئیات تورم آذرماه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شاخص بهای مصرف‌کننده در آخرین ماه پاییز به عدد 2/ 379 رسید که نسبت به آبان‌ماه رشد 7/ 1‌درصدی را به ثبت رسانده است؛ این دومین نرخ تورم ماهانه پایین به ثبت رسیده در سال‌جاری به شمار می‌رود. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه آذرماه با 5/ 0‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل به سطح 2/ 35 درصدی رسید تا روند کاهشی تورم در آذرماه همچنان ادامه پیدا کند. شاخص تورم نقطه به نقطه عدد شاخص قیمت را نسبت به مدت مشابه سال گذشته مقایسه می‌کند. این شاخص نشانگر آن است که هر خانوار ایرانی برای خرید سبد مشخصی از کالاها و خدمات در آذرماه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته چقدر بیشتر هزینه کرده‌‌‌ است. شاخص تورم میانگین سالانه نیز در آذرماه کاهشی شد و نسبت به آبان‌ماه یک‌درصد کاهش یافت. بر این اساس نرخ تورم 12ماهه از 4/ 44‌درصد در آبان‌ماه به 4/ 43‌درصد در آذرماه کاهش یافت.

  حرکت متفاوت دو تورم

مرکز آمار ایران، شاخص تورم را برای دو گروه کالاهای عمده «خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و خدمات» و «غیرخوراکی‌‌‌ها و خدمات» به صورت جداگانه منتشر می‌کند. بر این اساس نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذر با 7/ 1‌درصد تنزل نسبت به ماه قبل به سطح 4/ 1 درصدی کاهش یافت. از آن سو نرخ تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها و خدمات در آخرین ماه پاییز با 3/ 0‌درصد کاهش نسبت به آبان به 8/ 1‌درصد رسید. در بخش تورم نقطه به نقطه، تب قیمتی کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌‌‌ها از 4/ 46‌درصد در آبان به 5/ 41‌درصد در آذر کاهش یافت. از سوی دیگر، تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با طی کردن مسیری متفاوت از 2/ 30‌درصد در آبان‌ماه به 8/ 31‌درصد در آذرماه افزایش یافت. در بخش آمار تورم میانگین 12ماهه، نرخ تورم میانگین سالانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذرماه به 8/ 57‌درصد رسید، در حالی که این عدد در ماه قبل 6/ 59‌درصد به ثبت رسیده بود. از سوی دیگر، تورم میانگین 12ماهه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به 6/ 36‌درصد رسید که این رقم در ماه قبل 2/ 37درصد بود. آمار تورم نقطه به نقطه دو گروه عمده کالا و خدمات حاکی از آن است که در عین کاهش قابل‌توجه تورم کالاهای خوراکی در ماه‌‌‌های اخیر، کالاهای غیر‌خوراکی رفتار معکوسی را در آذرماه به نمایش گذاشته‌‌‌ و با افزایش نرخ تورم روبه‌رو بوده‌‌‌اند.

  تورم شهری و روستایی

سومین بخش از گزارش مرکز آمار ایران به بررسی وضعیت تورم میان خانوار شهری و روستایی می‌‌‌پردازد. بر این اساس، خانوار شهری در آذرماه تورم ماهانه‌‌‌ای معادل 6/ 1‌درصد را تجربه کرد که این شاخص برای خانوار روستایی در آذر ماه 8/ 1‌درصد به ثبت رسید. با بررسی جزئیات این شاخص می‌توان دریافت، تورم ماهانه گروه خوراکی‌‌‌ها و آشامیدنی‌ها برای خانوار شهری 4/ 1‌درصد و برای خانوار روستایی 6/ 1‌درصد به ثبت رسیده است. از طرف دیگر، افزایش ماهانه شاخص بهای مصرف‌کننده در کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای خانوار شهری 8/ 1‌درصد و برای خانوار روستایی 2‌درصد به ثبت رسیده است. در بخش تورم نقطه به نقطه نیز خانوار روستایی تورم بیشتری را در آذرماه تجربه کرده است. بر این اساس تورم نقطه به نقطه خانوار شهری 35‌درصد و تورم نقطه به نقطه خانوار روستایی 2/ 36‌درصد به ثبت رسیده است. با بررسی جزئیات این شاخص، می‌توان مشاهده کرد که نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی برای خانوارهای شهری 42‌درصد و برای خانوارهای روستایی 7/ 39‌درصد بوده است. در بخش تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرخوراکی خانوار شهری 6/ 31‌درصد و خانوار روستایی 1/ 33‌درصد تورم را تجربه کرده‌‌‌اند. در نهایت در بخش تورم میانگین 12ماهه، خانوار شهری 7/ 42‌درصد را تجربه کرد، اما این عدد برای خانوار روستایی47درصد بود. بر اساس جزئیات گزارش مرکز آمار، تورم میانگین سالانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی نشان می‌دهد، خانوار شهری در این بخش شاهد تورم 3/ 58 درصدی بوده و نرخ این شاخص در آذرماه برای خانوار روستایی 9/ 55‌درصد به ثبت رسیده است. در نهایت تورم ماهانه کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات برای خانوار شهری 1/ 36‌درصد و برای خانوار روستایی 8/ 39‌درصد ثبت شد.

  تورم دهکی در آذرماه

گزارش تورم آذرماه حاکی از آن است که دامنه تغییرات تورم سالانه در آذرماه 1400 برای دهک‌‌‌های مختلف هزینه‌‌‌ای از 7/ 42 برای دهک نهم تا 2/ 46‌درصد برای دهک دوم قرار دارد. از طرفی پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه با 5/ 1‌درصد بین دهک‌‌‌های دوم تا ششم درآمدی مشترک و بالاترین تورم ماهانه با 3/ 2درصد متعلق به دهک اول درآمدی است. جزئیات این آمار حاکی از آن است که بالاترین تورم ماهانه در میان گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی با 7/ 1‌درصد افزایش به دهک اول درآمدی و در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات با 5/ 2‌درصد به دهک دهم درآمدی تعلق دارد.

  تغییرهای شاخص سبد مصرف‌کننده

بر اساس گزارش منتشرشده، در گروه عمده «خوراکی‌‌‌ها، ‌‌‌آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت را در گروه ادویه و چاشنی، دخانیات و سبزیجات شاهد بوده‌‌‌ایم. از سوی دیگر، در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه‌های پوشاک و کفش، حمل‌ونقل و مبلمان و لوازم خانگی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌‌‌اند. همچنین در آذرماه گروه‌های میوه و خشکبار و انواع گوشت نسبت به ماه گذشته شاهد کاهش قیمت بوده‌‌‌اند.

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند