به گزارش اداره کل روابط عمومی وارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، ۳هزار و ۴/ ۵۴۷میلیارد تومان در راستای اجرای مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، کمیته امداد حضرت امام(ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران از منابع این سازمان پرداخت کرد.

در این پرداختی‌ها، ۲۵۳میلیارد تومان به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بابت کسری و خوراک زندانیان؛ دراجرای بند ۲۲، مبلغ ۴/ ۲۸میلیارد تومان به وزارت جهاد کشاورزی بابت یارانه سود تسهیلات سرمایه درگردش واحدهای پرورش مرغ لاین‌آرین؛ در اجرای ردیف (۳۳)؛ مبلغ ۶/ ۶۲میلیارد تومان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت حمایت از نشر کتاب و مطبوعات؛ در اجرای بند ۳۴ و همچنین بابت صندوق حمایت از هنرمندان و در اجرای بند (۴۰) جدول تبصره (۱۴) مبلغ ۳/ ۴۷ میلیارد تومان پرداخت شد.

همچنین مبلغ ۷/ ۳۶میلیارد تومان به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بابت یارانه کتب درسی، در اجرای بند۱۷؛ مبلغ ۴/ ۸۳۳میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کشور؛ دراجرای بند۱۹ بابت پرداخت مستمری و پشت نوبتی‌ها و سایر خدمات حمایتی مددجویان؛ مبلغ ۱/ ۲۷۱میلیارد تومان در اجرای بند (۱۱) مصارف جدول تبصره (۱۴) بابت حمایت از معلولان و همچنین بابت کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت و از محل اجرای بند مذکور مبلغ ۱۵۰میلیارد تومان پرداخت شد.

در همین راستا نیز، کمیته امداد حضرت امام(ره) بابت حمایت از مددجویان؛ در اجرای بند (۱۵) جدول تبصره (۱۴) مبلغ ۲/ ۷۵۶میلیارد تومان؛ مبلغ ۵۶۲میلیارد ریال از محل اجرای بند (۴۲) بابت حمایت از خانواده زندانیان؛ از محل اجرای بند (۱۱) مصارف جدول تبصره (۱۴) بابت کاهش فقر مطلق خانواده‌های تحت پوشش مبلغ ۵/  ۶۲۵میلیارد تومان؛ بابت بیمه تکمیلی درمان ایثارگران و کسری حقوق و مزایای جانبازان و در اجرای بند (۲۰) مصارف جدول تبصره (۱۴) مبلغ ۴۲۷میلیارد تومان به بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شد.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند