راه‌‌‌‌‌اندازی نخستین ایستگاه تقویت فشار گاز با سیستم کنترل تمام‌‌‌‌‌ ایرانی

وی ادامه داد: البته گفتنی است که این سیستم کنترل ایرانی در ۲تاسیسات تقویت فشار گاز دیگر ما نیز نصب شده‌است. نوشادی در ادامه، افزود: ما امسال به فضل الهی فاز‌۲ پالایشگاه ایلام را نیز با همین سیستم کنترل تمام ایرانی به‌عنوان نخستین پالایشگاه با بیشترین‌درصد تجهیزات ایرانی که ۷۶‌درصد است، به صنعت گاز کشور تقدیم می‌کنیم. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به رکوردهای این شرکت، توضیح داد: سال‌گذشته ما ۶ ایستگاه تقویت فشار گاز را وارد مدار تولید کردیم که همکاران من در طرح تاسیسات تقویت فشار گاز سال‌گذشته، در این ۶ ایستگاه‌‌‌‌‌، ۲۴ توربین را نصب و راه‌اندازی کردند. نوشادی در ادامه، با اشاره به تکمیل رینگ شرقی شبکه انتقال گاز، گفت: با توجه به نیاز عملیاتی، تعهد کردیم رینگ شرقی گاز کشور را تکمیل کنیم.

وی در تشریح این خبر، گفت: احداث ۱۷۶کیلومتر خط لوله گاز، یک پروژه ۳‌ساله است که همکارانم امروز که ماه چهاردهم شروع این پروژه است، ۹۰کیلومتر پروژه را تزریق گاز کرده‌‌‌‌‌ و تکمیل باقی‌مانده این پروژه هم به همت همکاران، طی ۲ماه آتی انجام می‌شود. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در ادامه، با تشریح اقدامات پیش‌روی شرکت، به طرح عظیم هوشمندسازی مصرف گاز اشاره کرد و گفت: ما برای تغییر پارادایم مصرف انرژی، نخست مدیریت مصرف انرژی را در دستور کار قرار دادیم؛ ماموریتی که تا قبل از این بر عهده شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران نبود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران گفت: امروز با اتمام طراحی پایه این کار عظیم، توانستیم پروژه طرح هوشمندسازی مصرف گاز در ۷ استان کشور را به‌صورت آزمایشی و پایلوت در مناقصه داشته باشیم تا پرشتاب‌‌‌‌‌تر به‌سوی بهینه‌سازی مصرف حرکت کنیم.  نوشادی با اشاره به ساخت و توسعه ذخیره‌سازی گاز در کشور، توضیح داد: اکنون تعداد چاه‌‌‌‌‌های حفاری‌‌‌‌‌شده در مخزن شوریجه از ۱۰حلقه گذشته که با تکمیل آن، ۲‌میلیارد مترمکعب به ظرفیت آن افزوده می‌شود؛ همچنین طرح توسعه ذخیره‌سازی میدان سراجه نیز تا یک سال‌آینده به بهره‌‌‌‌‌برداری می‌رسد. وی در پایان‌ یادآور شد: ایران بیش از آنکه کشوری نفتی باشد، تبدیل به کشوری گازی شده و ارزش حرارتی گاز تولیدی کشور ۵.۵ تا ۶‌میلیون بشکه نفت در روز است؛ درحالی که تولید روزانه کنونی نفت، کشور حدود ۳.۵میلیون بشکه است.