حمایت کاپ ۲۹ از سرمایه‌گذاری‌ها در نفت

جمهوری‌آذربایجان در نوامبر امسال، طی نشست کاپ ۲۹، میزبان مذاکرات حدود ۲۰۰کشور درباره چگونگی تامین منابع مالی بیشتر برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای خواهد بود. علی‌‌‌‌‌یف گفت: جمهوری‌آذربایجان به‌عنوان یکی از دارندگان ذخایر بزرگ سوخت‌های فسیلی، با توجه به نیاز جهان به سوخت‌های فسیلی، از حق کشورهای تولیدکننده برای تداوم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و گاز و تولید حمایت می‌کند. وی افزود: کشورهای دارای ذخایر سوخت فسیلی باید ازجمله کشورهایی باشند که با توجه به مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی، همبستگی خود را نشان می‌دهند. نشست کاپ ۲۸ پارسال در امارات‌متحده‌عربی با توافقی جهانی به‌کار خود پایان داد و حاضران در این نشست خواستار «انتقال از سوخت‌های فسیلی» به‌‌‌‌‌سمت به‌‌‌‌‌صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای شدند.