عباسی شاهکوه تاکید کرد: ما علاقه‌ای به افزایش تعرفه نداریم و تنها به ‌دنبال توسعه و کیفیت هستیم. اگر اپراتورها برای توسعه و افزایش کیفیت نیاز به افزایش تعرفه داشته باشند با بررسی شرایط و وضعیت تصمیم‌گیری خواهیم کرد. در حالی که اپراتورها درخواست افزایش تعرفه‌های اینترنت تلفن همراه را دارند،کاربران متقاضی کم شدن تعرفه‌ بسته‌های اینترنتی هستند.