وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: باید از مسوول فیلترینگ قول گرفت که اینستاگرام فیلتر نشود اما می‌گویم که خبری از فیلترینگ اینستاگرام نیست. آذری‌جهرمی با اشاره به پیگیری‌ها درخصوص رفع فیلتر توییتر عنوان کرد: پیگیری‌های لازم را برای رفع فیلتر توییتر انجام داده و نامه‌ای را در این زمینه تنظیم کرده‌ام که امضای ۶ وزیر پای آن است. امیدوارم این مساله در دستور کار قرار بگیرد و شاهد رفع فیلتر توییتر باشیم. وی درخصوص زمان رفع فیلتر توییتر گفت: در این زمینه باید دادستانی نسبت به این کار اقدام کند و ما منتظر اقدام دادستانی کشور هستیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رفع فیلتر تلگرام بیان کرد: درخصوص رفع فیلتر تلگرام اظهارنظری ندارم و در این زمینه باید از مرجع فیلترینگ سوال کرد که آیا تلگرام رفع فیلتر می‌شود یا خیر؟ ما تلگرام را فیلتر نکرده‌ایم و باید در این‌خصوص دستگاه قضایی کشور تصمیم‌گیری کند.