این گواهی صرفا به معنی مطابقت مشخصات فنی نمونه با استانداردهای اعلام شده است و رگولاتوری مسوولیتی در قبال تداخل عملکرد تجهیزات تایید شده با سایر تجهیزات و یا صدمات ناشی از کاربرد آن به سایر دستگاه‌ها ندارد. تجهیزات اعم از تولید داخل و خارج که قبلا تائید شده‌اند، نیاز به تایید مجدد ندارند. به عبارتی تجهیزات دارای گواهی تایید نمونه در واردات مجدد، براساس خوداظهاری واردکننده مبنی بر تطابق با تجهیزات قبلی، تایید می‌شوند. در این آیین نامه، امکان جمع‌آوری تجهیزات توزیع شده، لغو گواهی تایید نمونه و اعمال جرایم نیز دیده شده که به رگولاتوری اجازه می‌دهد در صورت دریافت گزارش عدم تطابق دستگاه یا بخش‌هایی از آن با استانداردها، ضوابط و یا مشخصات فنی تعیین شده و نیز ایجاد اختلال در شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و فناورری اطلاعات، نسبت به جمع آوری تجهیزات و ابطال گواهی تایید نمونه آن اقدام کند.