رضا باقری اصل با اشاره به مدل پنج مرحله‌ای بلوغ منطبق بر ویژگی‌های دولت الکترونیکی در ایران بیان کرد: ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان‌های دولتی براساس پنج شاخص حضور در وب برای اطلاع‌رسانی، تعاملی برای تعامل الکترونیک با دولت، تراکنشی جهت تکمیل خدمات الکترونیکی، یکپارچگی و مشارکتی در سه مرحله انجام شده است. وی افزود: در آخرین ارزیابی در انتهای سال ۱۳۹۶، ۹۳ دستگاه ارزیابی شدند که در مجموع بیش از ۳۸ درصد الکترونیکی شده‌اند. وی با اشاره به عدم همکاری برخی دستگاه‌های دولت اشاره کرد: پنج دستگاه وزارت آموزش و پرورش، نظام مهندسی کشاورزی، سازمان سنجش آموزش، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سازمان بازنشستگی کشور به‌رغم اینکه در فهرست ۹۳ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفتند، با این حال، همکاری در بررسی و ارزیابی عملکردشان در دولت الکترونیک را نداشتند.

به این ترتیب، عملکرد آنها براساس تمام شاخص‌ها انجام نگرفت. وی ادامه داد: دو دستگاه پست بانک و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درخواست کرده بودند که در این دوره ارزیابی نشوند. وی ادامه داد: در ارزیابی اول 60 شرکت و در ارزیابی دوم 83 شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی اعلام کرد: در حال حاضر سامانه ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها از طریق سایت paysh.iran.gov.ir برای اظهارنظر متخصصان و عموم مردم در دسترس است و نتایج ارزیابی در این سایت قرار می‌گیرد.