براساس گزارش‌های موسسه حفاظت از محیط‌زیست «Buglife» انگلیس که این تحقیق را انجام داد، محققان این موسسه با بررسی ۹۷ مقاله در این زمینه، به این نتیجه رسیدند که اثرات تشعشعات الکترومغناطیسی بسیار عمیق‌تر و شدیدتر از چیزی است که تاکنون تصور شده است. این موسسه هشدار داد، این تشعشعات ممکن است جهت‌یابی و حرکات پرنده‌ها و حشرات را با اختلال مواجه کند و همچنین متابولیسم سلامتی گیاهان را تحت تاثیر قرار دهد. این درحالی است که با برنامه‌هایی که برای استفاده از اینترنت «۵G» اتخاذ شده است، این وضعیت هشداردهنده، روز به روز بدتر خواهد شد.  مت شاردلو، مدیر موسسه حفاظت از محیط‌زیست «Buglife» گفت: ما می‌خواهیم محدودیت‌هایی را برای بروز هرگونه آلودگی اعمال می‌کنیم تا از محیط زیست محافظت کنیم. وی افزود، حتی در اروپا نیز تاکنون هیچ محدودیتی در مورد استفاده از تشعشعات الکترومغناطیسی اعمال نشده است. وی ادامه داد: اینکه انسان‌ها قادر به دیدن این اشعه‌ها نیستند، به این معنی نیست که حیوان‌ها نیز نمی‌توانند این تشعشعات را ببینند. سیستم عصبی و سلولی حیوان‌ها تحت تاثیر این تشعشعات قرار می‌گیرد.