با فشار ترامپ و برنامه ریزی حامیان وی در کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، این کمیسیون قوانین سابق در مورد بی طرفی اینترنت را نقض کرده است تا شرکت‌هایی که پول بیشتری خرج می‌کنند بتوانند خدمات بهتری برای دسترسی به سرویس‌های خود در فضای مجازی به کاربران ارائه دهند و شرکت‌های کوچک تر از پهنای باند و امکانات ضعیف تری برای رقابت با آنها برخوردار باشند. پیش از این بسیاری از شهروندان آمریکایی از چنین تحولی اظهار نگرانی و نارضایتی کرده و ۲۶ سناتور آمریکایی هم اعلام کرده بودند در برابر این تحول ایستادگی کرده و نخواهند گذاشت قوانین بی طرفی اینترنت تغییر کند. با حمایت شرکت‌های بزرگ فناوری از این موضع‌گیری امید می‌رود تا نبرد با کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا با قوت بیشتری انجام شود. در هفته‌های اخیر اکثر شرکت‌های فناوری در این زمینه موضعی منفعلانه داشته و موضع‌گیری جدی نکرده بودند. کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا ۵ ژانویه تصمیم نهایی خود را در مورد لغو قوانین بی طرفی اینترنت اتخاذ کرد.