در باتری‌های تجاری فعلی از الکترولیت مایع برای انتقال شارژ بین کاتد و آند استفاده می‌شود و همین امر می‌تواند به انفجار باتری منجر شود. در روش جدید و با تولید باتری‌های منیزیمی، هم می‌توان شارژ بیشتری در مقایسه با باتری‌های لیتیومی در درون باتری ذخیره کرد و هم مطمئن بود که باتری‌های یادشده منفجر نمی‌شوند. ترکیب به کار رفته در این باتری از جنس منیزیم اسکاندیم سلناید اسپینل است که از ثبات و ظرفیت بالایی برخوردار است، البته تجاری‌سازی این باتری‌ها نیاز به گذشت زمان دارد.