پژوهشگران دانشگاه راجرز در هلند می‌گویند می‌توان از ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی آثار هنری جعلی و کپی برداری شده از آثار هنری مشهور استفاده کرد و به این منظور تنها باید اثر رنگ بر جای مانده از موهای قلم مو را بررسی کرد.سیستم هوش مصنوعی ابداع شده برای این منظور برای بررسی ۳۰۰ نقاشی مشهور پیکاسو، آنری ماتیس و برخی نقاشان مشهور دیگر به کار گرفته شده و از این طریق الگوی حرکت قلم مو توسط این نقاشان برای خلق آثارشان استخراج و مشخص شده است.ابزار یادشده می‌تواند الگوی استفاده از قلم موی هر نقاش را برای شناسایی آثار مشکوک نسبت داده شده به آنها به کار گیرد و مشخص کند آثار یادشده واقعا توسط آنها کشیده شده‌اند یا خیر. برای آزمایش این سیستم تعدادی اثر هنری کپی شده از نقاشی‌های مشهور توسط افراد زبردست به کار گرفته شده‌اند و اصیل نبودن همه آنها با موفقیت تشخیص داده شده است.