همراه اول با ارائه مجموعه سرویس‌های چتر اضطراری امکان «مکالمه اضطراری»، «درخواست تماس» و «درخواست شارژ» را برای مشترکان اعتباری که شارژ کافی ندارند فراهم می‌کند. سرویس‌های چتر اضطراری همراه اول شامل «مکالمه اضطراری»، «درخواست تماس» و «درخواست شارژ» بوده که با کد میانبر *۱۱۱*۲۶# قابل استفاده است. در سرویس «مکالمه اضطراری»، مشترکانی که شارژ کافی ندارند می‌توانند از همراه اول بخواهند که پنج دقیقه مکالمه رایگان داخل شبکه به ایشان ارائه کند. در شرایط اضطراری (اتمام شارژ) با ارسال کد *۱۱۱*۲۶۱# از همراه اول ۵ دقیقه مکالمه رایگان با شماره‌های همراه اول و تلفن ثابت، قابل دریافت است. مهلت استفاده از این «پنج دقیقه» تا یک روز خواهد بود. از طریق سرویس «درخواست تماس»، مشترکانی که شارژ کافی ندارند، می‌توانند از سایر مشترکان همراه اول بخواهند که با ایشان تماس بگیرند. در شرایط اضطراری با ارسال کد *۱۱۱*۲۶۲# و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکان همراه اول می‌توان درخواست تماس کرد. این درخواست از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید. با سرویس «درخواست شارژ» نیز مشترکینی که شارژ کافی ندارند می‌توانند از سایر مشترکین همراه اول بخواهند که برای ایشان انتقال شارژ انجام دهند. در شرایط اضطراری با ارسال کد *۱۱۱*۲۶۳# و اعلام شماره مشترک مورد نظر، می‌توان از سایر مشترکین همراه اول درخواست شارژ نمود. مبلغ این شارژ ۱۰۰۰ تومان خواهد بود.