آرشیو روزنامه شماره ۴۵۵۴ دنیای اقتصاد

اخبار تاريخ و اقتصاد - روزنامه شماره ۴۵۵۴

  • اسناد یک کودتا

    با توجه به وجود تقریبا ۳۵۰ هزار برگ سندی که در آرشیو انگلستان درمورد تحولات ایران بین می سال‌ ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۱ میلادی موجود است؛ حیرت‌انگیز و تعجب‌آور است که فکر کنیم دولت‌های خارجی هیچ نقشی در تحولات ایران نداشته و عوامل داخلی نقش‌آفرینی داشتند و کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ بدون آگاهی، حمایت و تسهیلات قدرت‌های بزرگ خارجی، به‌خصوص بریتانیا به انجام رسید.
  • روایت پیروزی نادر در نبرد کرنال

    بامداد روز پانزدهم ذی‌الحجه (۲۴ فوریه) نادر قوای خود را به سه لشکر تقسیم کرد. نصرالله میرزا را مامور کرد که به فرماندهی یکی از لشکرها به طرف کرنال جلو راند و خود به فرماندهی یک لشکر دیگر به طرف جنوب پیش رفت تا از مواضع دشمن خبردار شود و به میدان نبرد سرکشی کند. در اثنای این پیشرفت سپاهیانی که برای جلوگیری از رسیدن قوای سعادت‌خان به نیروی محمدشاه اعزام شده بودند، بازگشته و خبر دادند که سعادت‌خان نیمه‌شب خود را از بیراهه به محمدشاه رسانیده است. با این همه قوای دشمن را تعقیب کرده و عده‌ای از آنان را اسیر کرده و مقدار زیادی هم غنیمت آورده‌اند.
  • فرآیند سقوط حکومت صفوی

    در سال ۱۱۳۲ه.ق/ ۱۷۲۰م افغان‌های قندهار به ریاست میرمحمود از کویر لوت عبور کرده، کرمان را در محاصره گرفتند. شاه سلطان حسین، لطفعلی‌خان داغستانی برادرزاده فتحعلی‌خان صدراعظم را که مقام سپهسالاری و حکومت فارس و کرمان را داشت، مامور دفع آنها کرد و وی موفق شد افغان‌ها را شکست داده تا قندهار دنبال کند. اما در اثر توطئه که رقبای لطفعلی‌خان بر ضد او ترتیب دادند از فرماندهی سیاه منفصل و بازداشت شد. به محض انتشار این خبر سپاه لطفعلی‌خان از هم پاشید و افغان‌های هرات چند شهر خراسان را تصرف و غارت کردند. افغان‌های قندهار نیز جرات یافته در سال ۱۱۳۴ه.ق/ ۱۷۲۲م برای دومین بار به کرمان حمله کردند و این بار موفق به تسخیر آن شهر شده از راه یزد روانه اصفهان شدند.

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر