گروه تاریخ و اقتصاد: در تاریخ ۲۲ سپتامبر سال ۴۸۰ قبل از میلاد نبرد سالامیس میان ایران و یونان در تنگه‌ای به همین نام رخ داد. این سومین نبرد از دومین رویارویی تاریخی دو کشور بزرگ عهد باستان بود. بنا به گزارش هرودت، مورخ یونانی، پیش از آغاز نبرد دریایی سالامیس، خشایارشا از همه امیران محلی و فرماندهان دریایی نظرشان را راجع به نبرد دریایی خواسته بود. پاسخ‌ها تماما در تایید نبرد دریایی با ناوگان دریایی یونان بود، مگر نظر آرتمیس؛ او گفت «من که در تمامی نبردهای شاه به لحاظ شجاعت و فداکاری از احدی کمتر نبوده‌ام، عرضم این است که نیروهای خود را بی‌جهت تلف نکنید و از رزم دریایی احتراز جوئید زیرا یونانیان در کار دریا برتری دارند. چه الزامی در این کار است؟» اما فرمان شاه بر آن شد که رای اکثریت به کار بسته شود و خود شاه شخصا ناظر جریان نبرد باشد. با شروع نبرد آرتمیس نیز به‌رغم مخالفت اولیه، فرماندهی پنج کشتی جنگی را برعهده گرفته و در نبرد شرکت کرد. نیروی دریایی ایران برخلاف کشتی‌های یونانی که آرایش صف را اختیار کرده بودند به دلیل تنگی جا به‌طور ستونی اقدام به حمله کرد و ناگهان زیر آتش نیروهای دشمن قرار گرفت. نبرد تا شب ادامه داشت و در این نبرد بیش از نیمی از کشتی‌های ایران و یک سوم کشتی‌های یونان نابود شدند و بنابراین سپاه ایران اقدام به عقب‌نشینی کرد. یونانیان که ابتدا متوجه پیروزی خود نشده بودند، صبح روز بعد با شگفتی دیدند که از کشتی‌های ایرانی خبری نیست! تمیستوکلس* بعد از این پیروزی گفت: «حسادت خدایان نخواسته که یک شاه واحد بر آسیا و اروپا حکمرانی کند.» سرانجام این نبرد ناکامی سپاه ایران و پیروزی یونانیان بود.

* تمیستوکلس: سردار آتن و تقویت کننده نیروی دریایی یونان