این اختیارات که در چارچوب طرح معروف به «نیودیل» درخواست و اجرا شده بود به تدریج اقتصاد آمریکا را از بحران خارج کرد. در کتاب «چگونه بر بحران پیروز شدم»، علاوه بر مقدمه‌ای که وضعیت آن سال‌ها را تشریح می‌کند، متن تعدادی از خطابه‌های معروف روزولت درج شده است. مراسم سوگند روزولت در روز چهارم مارس سال ١٩٣٣ در شرایطی برگزار شد که بسیاری از بانک‌ها بسته‌، و حداقل ۱۳ میلیون نفر بیکار شده بودند.در این مراسم روزولت می‌گوید: «... کسانی که قانون بازار را در دست خود دارند، شکست خوردند و کاری نکردند جز وام دادن بیشتر و بیشتر... روش‌های قدیمی دیگر جواب نمی‌دهد. نخستین قدمی که ما باید برداریم، به کار واداشتن مردم است. همه باید بتوانند دوباره کار کنند. چنین چیزی غیرممکن نیست. در درجه اول دولت استخدام خواهد کرد و به کمک نیروی جدید، پروژه‌های اضطراری را به اجرا خواهد رساند»در مجموعه برنامه‌های گسترده روزولت، بانک‌ها، بازار بورس و مبادلات این بازار تحت‌نظر جدی و سختگیرانه دولت قرار گرفت. حساب سوداگری‌های بانکی از حساب‌های پس‌انداز مردم جدا شد. دولت با راه‌اندازی برنامه‌های بزرگ عمرانی، تعداد زیادی کار تولید کرد. سازمان تامین اجتماعی، برای اولین بار برای نیازمندترین قشر جامعه تاسیس شد. همچنین در بخش کشاورزی اصلاحات گسترده و موثری صورت گرفت.