وزیری، سمفونی نفت را به مناسبت ملی شدن صنعت نفت ایران ساخت که یک بار نیز از رادیو ایران در سال ۱۳۳۰ پخش شد. او به مناسبت ساخت این سمفونی طی نامه‌ای به اداره کل انتشارات و تبلیغات چنین نوشت: «در این دو سالی که مبارزات استقلال‌طلبانه ایران شروع شده و مستمسک آن نفت بوده ‌است، فرزندان این آب و خاک با دلاوری‌ها و جانبازی‌های خود موفقیت‌هایی به‌دست آورده‌اند که موضوع نفت در درجه دوم و سوم واقع شده و امید می‌رود که طی این مبارزه استقلال واقعی، نفت و بسیاری از مشکلات دیگر ما به نفع خود ما حل‌وفصل شود...»