کارنگی و ده قانون پیشرفت کارنگی و همسرش

وقتی هیل داشت حرفه خود را به‌عنوان یک نویسنده شروع می‌کرد، کارنگی به او «۱۰ قانون موفقیت» خودش را گفت. این ۱۰ مورد پایه بیشتر آثار هیل را تشکیل دادند. خلاصه قوانین کارنگی چنین است:

۱. هدفت را تعیین کن. یک «نقشه اقدام» تهیه کن و بلافاصله در مسیر آن گام بردار.

۲. یک «مجموعه فوق‌العاده» شکل بده. هیل به نقل از کارنگی می‌گوید «با افرادی تماس بگیر و کار کن که آنچه را تو نداری دارند.»

۳. فراتر از حد معمول تلاش کن. هیل می‌نویسد: «تلاش بیشتر از آنچه مجبور به آن هستی، تنها چیزی است که ترفیع و ترقی را باعث می‌شود و افراد را به تو متعهد می‌کند.»

۴. ایمان عملی را به‌کار بگیر. ایمان داشتن به خودت و هدفت باعث می‌شود با اعتمادبه‌نفس کامل کار کنی.

۵. ابتکار عمل فردی داشته باش. بدون اینکه دستوری از راه رسیده باشد، کاری را که باید انجام شود، انجام بده.

۶. تخیلت را رها کن. این جرات را به خودت بده که فراتر از آنچه تا الان در حوزه کاری‌ات انجام شده، فکر کنی.

۷. شور و شوق نشان بده. داشتن یک روش مثبت تو را آماده موفقیت می‌کند و احترام دیگران را برایت به ارمغان می‌آورد.

۸. با لحاظ کردن همه جزئیات فکر کن. از نظر هیل فکر کردن دقیق یعنی «داشتن توانایی جداکردن حقایق از تخیلات و استفاده از موارد مربوطه به نفع حل نگرانی‌ها و مشکلات.»

۹. تلاش خودت را متمرکز کن. نگذار چیزی ذهنت را از مهم‌ترین وظیفه و ماموریتی که در مقابل داری، منحرف کند.

۱۰. از بدبیاری‌های خود منفعت بساز. هیل می‌نویسد: «برای هر عقبگردی در زندگی، یک جهش مساوی با آن وجود دارد.» پس نباید از شکست‌ها فقط نومیدی توشه کرد.