اختراع ترانزیستور سال ۱۹۲۸ در آلمان به نام ژولیوس ادگار لیلینفلد ثبت شد، اما او هیچ مقاله‌ای درباره قطعه‌اش چاپ نکرد، بنابراین ثبت اختراعش نادیده گرفته شد. در سال ۱۹۳۴ فیزیکدان آلمانی دکتر اسکار هایل ترانزیستور اثر میدان دیگری را به ثبت رساند. هیچ مدرک مستقیمی وجود ندارد که این قطعه ساخته شده‌است، اما بعدا کارهایی در دهه ۱۹۹۰ نشان داد که یکی از طرح‌های لیلینفلد موثر بوده و نتایج قابل توجهی داده‌است. اوراق قانونی از آزمایشگاه‌های ثبت اختراع بل نشان می‌دهد که ویلیام شاکلی و جرالد پیرسن یک نسخه قابل استفاده از اختراع لیلینفلد ساخته‌اند، اما آنها نیز هیچ‌گاه این موضوع را در تحقیقات و مقالات خود ذکر نکردند.