نوار غزه و صحرای سینا را از کنترل مصر، شرق بیت‌المقدس و کرانه باختری رود اردن را از کنترل اردن و بلندی‌های جولان را از کنترل سوریه خارج کرد که به آوارگی میلیون‌ها عرب در آن زمان انجامید. این جنگ در ۱۱ ژوئن با یک قرار آتش بس متوقف شد. در پی آن شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۲۴۲ شورای امنیت را تصویب کرد که به موجب آن از همه دولت‌های درگیر خواسته شد تا از ادعاهای خود نسبت به سرزمین و حق حاکمیت یکدیگر صرف‌نظر کنند و مرزها را به رسمیت بشناسند و اسرائیل از سرزمین‌های اشغال شده عقب‌نشینی کند.