این شهر در سال۵۲۶ میلادی به‌دلیل قرار داشتن در منطقه‌ای استراتژیک و مهم توسط ساسانیان تصرف و سپس در سال ۶۳۴ به دست مسلمانان فتح شد؛ ولی با تلاش و توجه زیاد امپراتور روم نیکیفوروس دوم از مسلمانان بازپس گرفته شد. با این حال در سال ۱۰۸۵ میلادی طی معاهده‌ای به سلجوقیان واگذار شد ولی در خلال جنگ‌های صلیبی به تصرف فرانسه درآمد. طی قرون دوازدهم تا سیزدهم این شهر در دستان صلیبیون قرار داشت. در سال ۱۲۶۸ توسط سلطان بیبرس از سلسله مملوکیان آزاد و در سال ۱۴۰۱ به دست تیمورلنگ افتاد. در سال ۱۵۱۶ در زمان حکومت ترکان عثمانی به محمدعلی پاشا والی مصر واگذار شد و تا سال ۱۸۳۰ میلادی زیرنظر والی مصر اداره می‌شد. در سال ۱۸۴۲ زلزله مهیبی این شهر را به ویرانه‌ای تبدیل کرد.